top of page

Why Cub? 

 

Cub Scout:
 

Cub Scouting is for youth in kindergarten through fifth grade.

Ấu sinh Hướng đạo:
 

Ấu sinh Hướng đạo (Cub Scout) là một thành viên của phong trào Hướng đạo trên phạm vi cả thế giới dành cho các bé thông thường từ 5–10 tuổi (từ mẫu giáo cho tới lớp 5)

 

Lien Doan Hung Vuong - Troop 612 Facebook
Cub-Scout-ranks.nw_.png

​When a Scout enters the program, Cub Scout rankings go like this:

 1. Bobcat – all Scouts start as Bobcats, no matter what age they are when they enter Cub Scouts. After demonstrating preliminary achievements, like understanding the Scout Oath, a Scout advances to the next age appropriate rank.
   

 2. Tiger – first graders or 7-year-olds work toward earning their Tiger badge. So while a boy is in the “Tiger rank” he is achieving the necessary adventures and requirements to earn his Tiger badge. This is the same process for Wolf and Bear ranks.
   

 3. Wolf – this rank is for 8-year-olds or Scouts who have finished first grade.
   

 4. Bear – this rank is for 9-year-olds or Scouts who have finished second grade.
   

 5. Webelos – these Scouts have finished third grade or are 10 years old. The requirements Scouts work on as Webelos contribute to earning their Arrow of Light.
   

 6. Arrow of Light – this is highest rank in Cub Scouts. Earning this rank prepares a Webelos Scout to become a Boy Scout. The Arrow of Light badge is also the only Cub Scout badge that can be worn on the Boy Scout uniform.

Each rank teaches kids important lessons to prepare them for growing up. The higher the rank, the more challenging its requirements.

If your son is seven to ten, there’s a place for him in Cub Scouts. Find a pack in your area on Be A Scout.

Note: Many parts of the country offer the Lion Pilot Program for kindergarten-age boys (or 5 and 6-year-olds). Learn more on Scouting Wire.

Khi các bé tham gia vào Cub Scout, xếp hạng sẽ theo thứ tự như sau:

1) Linh Miêu - tất cả các bé bắt đầu tham gia hướng đạo sẽ bắt đầu từ Linh Miêu (bobcat), bất kể tuổi tác lúc bắt đầu tham gia.  Sau khi qua huấn luyện và những thành tích đạt được như là hiểu Scout Oath, thì các bé sẽ được lên cấp scout kế tiếp phù hợp độ tuổi của bé

2) Cọp con – các bé từ lớp 1 tới lớp 7 đang tiếp tục học và rèn luyện để có được huy hiệu Tiger (cọp con).  Trong thời gian các bé đang trong nhóm Cọp con, các bé sẽ được tiếp tục rèn luyện, học tập, trải nghiệm những cuộc phiêu lưu và đòi hỏi cần thiết để đạt đượt huy hiệu Tiger (cọp con).  Đây cũng là quá trình cho cấp bật Wolf (Sói) và Bear (Gấu) kế tiếp.

3) Sói con - cho các bé 8 tuổi hoặc những ấu sinh đã hoàn thành lớp 1

4) Gấu con - cho các bé 9 tuổi hoặc những ấu sinh đã hoành thành lớp 2

5) Webelos - những ấu sinh đã hoàn thành lớp 3 hoặc 10 tuổi .  Các ấu sinh trong nhóm này sẽ tiếp tục hoàn thành những đòi hỏi cần thiết để được thăng lên cấp Arrow of Light

6) Arrow of Light - cấp bật cao nhất trong Ấu Sinh Hướng Đạo (Cub Scout).  Những ấu sinh từ cấp Webelos đã hoàn thành những đòi hỏi cần thiết để được nâng cấp lên nhóm này, và chuẩn bị để trở thành Boy Scout (Nam Sinh Hướng Đạo).  Huy hiệu Arrow of Light là huy hiệu Ấu Sinh duy nhất được phép mang trên đồng phục của Boy Scout

Mỗi cấp bật sẽ dạy các em những bài học quan trọng và có ích cho sự trưởng thành của các em. Cấp bật càng cao thì sự đòi hỏi và thử thách càng cao.
 

Nếu con bạn đã và đang trong giai đoạn 7 tới 10 tuổi, hãy tìm 1 bầy/nhóm trong vùng bạn ở để các em được trở thành 1 hướng đạo sinh.

Chú ý:  Nhiều vùng ở nước Mỹ đề xuất và đưa ra chương trình Lion Pilot cho tuổi từ mẫu giáo (5 hoặc 6 tuổi).  Để biết thêm xin nhấn vào đây: Scouting Wire.

bottom of page