top of page
Lien Doan Hung Vuong - Troop 612 Facebook
 • Scout picnic Saturday 4/24/2021 9:00 am  - 4:00 pm @ Lake Faifax Park 
  Picnic ngày 24 tháng 4, 2021 từ 9h sáng tới 4h chiều tại Lake Fairfax Park 

  1400 Lake Fairfax Drive
  Reston, VA, 20190

   

 • Every other Saturday scout meeting @ Van Dyck Park   -   3720 Old Lee Hwy, Fairfax, VA 22030

 • Every other Friday - virtual meeting on Zoom 

  • NO VIRTUAL MEETING on 4/23/2021 since we will have picnic on the day after (4/24/2021)

Weekly Meeting - Sinh hoạt mỗi tuần

 • Virtual meeting every other Friday on Zoom from 7:00 pm - 9:00 pm

 • In person meeting every other Saturday 10:00 am - Noon (Starting 9/19/20).  Weekly virtual meeting and in-person meeting take place alternatively.

  @ Van Dyck Park
  3720 Old Lee Hwy, Fairfax, VA 22030


   

 • Các em và trưởng sẽ sinh hoạt  xen kẻ theo lịch như sau:  

  • Thứ 6 - trực tuyến với Zoom Meeting từ 7h chiều tới 9h tối. Phụ huynh xin liên lạc với các trưởng nếu chưa biết chi tiết về cách tham gia trực tuyến.  
    

  • Thứ 7 của tuần kế tiếp sẽ sinh hoạt ngoài trời tại công viên Van Dyck Park ở Fairfax từ 10h sáng tới trưa.  Bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2020.  Địa chỉ của công viên như sau:  

   3720 Old Lee Hwy, Fairfax, VA 22030


   *** Tuần nào thứ 6 sinh hoạt trực tuyến rồi sẽ không sinh hoạt ngoài trời thứ 7, và ngược lại  ***

    

Reminders - Nhắc nhở

 1. 4/23/2021 - NO VIRTUAL MEETING
  Thứ sáu - 23 tháng 4, không họp trên xoom như thường lệ vì chúng ta sẽ có picnic trong ngày hôm sau (thứ bảy 24 tháng 4).  Hãy giành thời gian này để chuẩn bị cho cuộc picnic ngày hôm sau.
   

 2. KEEP YOUR RECEIPT for reimbursement if you participate in cooking contest on April 24
  Phụ huynh nhớ giữ hoá đơn nếu con/cháu mình tham gia cooking contest trong picnic ngày 24 tháng 4 để được trả tiền lại.
   

 3. If you haven't submitted the medical form for each kid, please have it completed and submit it by 9/19/20 (deadline).  Nếu phụ huynh chưa điền và nộp đơn sức khỏe (medical form) for trẻ, xin vui lòng điền xong và nộp cho các trưởng trong lúc sinh hoạt ngoài trời tại Van Dyck Park(ngày 19 tháng 9) - hạn chót nộp đơn
   

 4. Teach kids wash hands properly -
  Dạy trẻ rửa tay đúng cách:  :      https://www.youtube.com/watch?v=GYFWbwgf-2Q

   

 5. Masks are REQUIRED while in person meeting (no exception).  Hand sanitzer will be provided.  Trẻ và phụ huynh cũng như các leaders sẽ bắt buộc phải mang khẩu trang khi sinh hoạt ngoài trời. Nước rữa tay khô sẽ được cung cấp bởi leaders. 

Weekly Agenda

 • Saturday 4/17/2021 - in person scout meeting.  It's important that you attend this meeting as the details of the picnic (4/24) including the information about the picnic games and contest will be discussed and finalized.
  Họp tại công viên Van Dyck.  Buổi họp này rất quan trọng vì các chi tiết về những trò chơi trong buổi picnic ngày 24 tháng 4 sẽ được bàn bạc và phổ biến trong buổi họp này.

   

 • Friday 4/23/2021 - no virtual meeting.  Utilize this time to prepare for Saturday picnic (as needed).
  Không họp.  Ngày mai có picnic, sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho picnic (nếu cần)
   

 • Saturday 4/24/2021  - Scout picnic

  1. Cooking contest

  2. Big game 

  3. and more ... Scout pins = prizes for the winners
    

 • Please check this box before Friday every week.  We try our best to keep the agenda up-to-date as possible.  Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin về chương trình sinh hoạt trước thứ 6 mỗi tuần​

Square Stage

Upcoming Events

 1. 4/21/2021 - 9:00 am - 4:00pm Picnic @ Lake Fairfax Park

  There will be cooking contest - scouts must register with their leaders before 4/17/2021 if they want to participate in this contest.  Parents need to help the scouts. 

  • Participation will be as a team or individual, but the score/prize will be given to the team which that individual is the member of.  

  • Parents are required to help their scouts to shop and prepare for this cooking contest.  REMEMBER TO KEEP YOUR RECEIPTS for reimbursement.  Participants will be responsible to bring EVERYTHING they need for the cooking contest.
    

 2. Big game - there will be scout related questions involved in this big game.  There will be two teams, the winner will have the scout pins as the prizes.  Team members will be assigned during the in-person meeting on 4/17.

bottom of page