Lien Doan Hung Vuong - Troop 612 Facebook
 • Last day to submit medical form 2020 for your kid - 9/19/20.   Hạn cuối để nộp medical form: ngày 19 tháng 9 năm 2020
   

 • Every other Saturday scout meeting @ Van Dyck Park   -   3720 Old Lee Hwy, Fairfax, VA 22030

 • Every other Friday - virtual meeting on Zoom 

Weekly Meeting - Sinh hoạt mỗi tuần

 • Virtual meeting every other Friday on Zoom from 7:00 pm - 9:00 pm

 • In person meeting every other Saturday 10:00 am - Noon (Starting 9/19/20)

  @ Van Dyck Park
  3720 Old Lee Hwy, Fairfax, VA 22030


   

 • Các em và trưởng sẽ sinh hoạt  xen kẻ theo lịch như sau:  

  • Thứ 6 - trực tuyến với Zoom Meeting từ 7h chiều tới 9h tối. Phụ huynh xin liên lạc với các trưởng nếu chưa biết chi tiết về cách tham gia trực tuyến.  
    

  • Thứ 7 của tuần kế tiếp sẽ sinh hoạt ngoài trời tại công viên Van Dyck Park ở Fairfax từ 10h sáng tới trưa.  Bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2020.  Địa chỉ của công viên như sau:  

   3720 Old Lee Hwy, Fairfax, VA 22030


   *** Tuần nào thứ 6 sinh hoạt trực tuyến rồi sẽ không sinh hoạt ngoài trời thứ 7, và ngược lại  ***
    

Reminders - Nhắc nhở

 1. If you haven't submitted the medical form for each kid, please have it completed and submit it by 9/19/20 (deadline).  Nếu phụ huynh chưa điền và nộp đơn sức khỏe (medical form) for trẻ, xin vui lòng điền xong và nộp cho các trưởng trong lúc sinh hoạt ngoài trời tại Van Dyck Park(ngày 19 tháng 9) - hạn chót nộp đơn
   

 2. Teach kids wash hands properly -
  Dạy trẻ rửa tay đúng cách:  :      https://www.youtube.com/watch?v=GYFWbwgf-2Q
   

 3. Masks are required while in person meeting.  Hand sanitzer will be provided.  Trẻ và phụ huynh cũng như các leaders sẽ bắt buộc phải mang khẩu trang khi sinh hoạt ngoài trời. Nước rữa tay khô sẽ được cung cấp bởi leaders. 

Weekly Agenda

 • 9/20/2020

  1. Get to know each other for the first in person meeting of the year

  2. Rules and requirements will be established during the meeting​

  3. Submit medical form for each kid (if haven't) - deadline 9/19/20
    

 • Please check this box before Friday every week.  We try our best to keep the agenda up-to-date as possible.  Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin về chương trình sinh hoạt trước thứ 6 mỗi tuần

Square Stage

Upcoming Events

 1. 9/19/20 - In person meeting at Van Dyck Park from 10:00 am to NOON

 2. 9/25/20 - Virtual meeting from 7pm - 9pm

Lien Doan Hung Vuong is committed to providing the best experience to its scouts. Whether its camping, hiking, canoeing, lion dancing, we do it all!

© 2016 by Lien Doan Hung Vuong